Header Ads

Teknik Tercüme Nedir? Teknik Çeviri Nedir?


Teknik Tercüme Nedir?
Globalleşen dünyada ülkeler arası bilgi ve teknoloji alışverişinin yaygınlaşmasıyla günlük hayatın hemen her alanın teknik bilgiye ihtiyaç vardır. İthal edilen küçük bir üründen milyonlarca değeri olan makineler kadar bu ürünlerin kimliklerinin ve kullanma bilgilerinin doğru aktarılması teknik tercümenin ne kadar önemli bir merkezde durduğunu kanıtlar.

Teknik tercüme yapabilmek için yabancı dil bilgisine sahip olmak ve yeteri kadar kelime bilmek ile sınırlı değildir. Bilinmesi gereken çeviri yapılan dilde hakimiyet, çeviri yapılan metnin üzerinde bilgi birikimine sahip olmaktır. Teknik  tercüme yapan birçok tercüme bürosu sadece öğrendikleri dil ile tercüme yapmaya çalışıyor ve başarılı olamıyor.

Teknik tercüme daha çok, elektrik, elektronik, bilişim, mimarlık, inşaat, ziraat, çevre ve makine mühendisleri, haritacılık ve kadastro, kalite yönetim ve güvence sistemleri, yazılım, program, iletişim cihazları ve telekomünikasyon, otomotiv, otomasyon, mekatronik, enerji, tarım, gıda ve bunlarla ilgili üretim makinelerinin kılavuzlarında, finans, ekonomi ve bankacılık sektöründe, kimya, sertifikasyon, hava, kara, deniz taşıt makinelerinin kitapçıklarında, altyapı, matbaa, tekstil, metalürji ve hukuk gibi alanlarda hazırlanmış her türlü metin için kullanılır. Ayrıca uluslararası yazışmalarda, haber ve bildirilerde yine siyasi literatüre sahip teknik tercümanlar bu metinleri çevirir.

Sizden talep edilen teknik çeviri hizmeti farklı sektör ve sektörün çeşitli alanlarında olabilir. Kullanılan teknik terim sözlükleri bu konuda sadece destek olabilir. Eğer çeviri gelen konu hakkında ve sektör alanında bilgi sahibi değilseniz sadece çeviri yapacağınız dili çok iyi biliyor olmanız sizin için yeterli olmayacaktır. Sektör olarak ve çeşitli meslek gruplarında kullanılan bazı teknik terimler vardır ve konu detayını ancak bu terimlerin tam karşılığını bildiğinizde yorum yapabilirsiniz.

Teknik tercüme son derece dikkat isteyen bir konudur. Alanında uzman olmayan sadece dil bilmekle yetinmiş bir kimsenin yapacağı bir tercüme hem maddi zararlara sebep olur hem de teknik malzemelerin kullanımı sırasında tehlikeye sebep verebilir. Teknik metinlerin, makalelerin, tanıtım broşürlerinin, tezlerin, raporların ve sertifikaların yine alanında uzman, mesleğini en iyi şekilde yapan, terminolojiye hâkim, güvenilir tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.